Blog > Komentarze do wpisu

Koronka 100 Wieczny odpoczynek

Czyściec

Za dusze w Czyśćcu cierpiące

Znak Krzyża Świętego: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…

Na czerwonym paciorku: Ojcze nasz…

Na 3 niebieskich paciorkach: Zdrowaś Maryjo…

Na zielonym paciorku: Chwała Ojcu…

Modlitwa I

Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśćcowe zasługi Twojej Męki dla naszego zbawienia i zaczynam od kontemplacji Krwawego potu, który zrosił Twoje ciało rozpaczy i udręki w Ogrodzie Oliwnym.

(10 razy) Wieczny odpoczynek  racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Dusze święte, dusze czyśćcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu...

Modlitwa II

Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśćcowe nieprzebrany smutek, jaki poczułeś w sercu, widząc Twojego kochanego i obdarzonego licznymi dobrodziejstwa Judasza, który stając się prześladowcą, przez bluźnierczy pocałunek oddał Cię w ręce okrutnych nieprzyjaciół.

(10 razy) Wieczny odpoczynek  racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Dusze święte, dusze czyśćcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu...

Modlitwa III

Jezu mój ukochany ofiaruję Ci za dusze czyśćcowe nieprzebraną cierpliwość, z jaką znosiłeś drwiny podłych żołdaków, którzy prowadzili Cię od Annasza do Kajfasza, od Piłata do Heroda, a ten, by jeszcze bardziej Cię upodlić, kazał Cię przyodziać w szaty szaleńców i pośród drwin i szyderstw ludu odesłał Cię do rzymskiego namiestnika.

(10 razy) Wieczny odpoczynek  racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Dusze święte, dusze czyśćcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu...

Modlitwa IV

Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśćcowe te gorycz, która Cię ogarnęła, kiedy Żydzi wybrali złoczyńcę i zabójcę Barabasza zamiast Ciebie Niewinnego i Sprawiedliwego, a potem przywiązany do pręgierza byłeś bezlitośnie biczowany.

(10 razy) Wieczny odpoczynek  racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Dusze święte, dusze czyśćcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu...

Modlitwa V

Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśćcowe upokorzenie, które zniosłeś, kiedy potraktowali Cię jako fałszywego króla, zarzucili Ci na ramiona purpurowy płaszcz, do ręki włożyli berło z trzciny, a na głowę wcisnęli zadającą straszliwy ból koronę cierniową i w ten sposób Piłat ukazał Cię ludowi, wypowiadając słowa: Ecce Homo.

(10 razy) Wieczny odpoczynek  racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Dusze święte, dusze czyśćcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu...

Modlitwa VI

Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśćcowe niewypowiedziany żal, jakiego doświadczyłeś słysząc, jak tłumy krzyczą: ”Ukrzyżuj go, ukrzyżuj! A także bolesną udrękę, jaką było wniesienie na Golgotę ciężkiego drewna krzyża.

(10 razy) Wieczny odpoczynek  racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Dusze święte, dusze czyśćcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu...

Modlitwa VII

Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśćcowe pełne litości współczucie i głębokie cierpienie, jakich doświadczyłeś, kiedy zostałeś gwałtownie oddzielony od Twojej ukochanej Matki, która przybyła, by Cię spotkać i objąć.

(10 razy) Wieczny odpoczynek  racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Dusze święte, dusze czyśćcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu...

Modlitwa VIII

Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśćcowe niesłychane męczarnie, jakich doświadczyłeś, kiedy Twoje Krwawiące Ciało leżało na krzyżu, a dłonie i stopy brutalnie przebijały gwoździe i kiedy zostałeś podniesiony na krzyżu.

(10 razy) Wieczny odpoczynek  racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Dusze święte, dusze czyśćcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu...

Modlitwa IX

Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśćcowe wszystkie cierpienia, które znosiłeś przez trzy godziny, wisząc na krzyżu i spazmy, jakich doświadczyły Twoje członki, spotęgowane jeszcze przez obecność Twojej Matki, która była świadkiem Twojego konania w męczarniach.

(10 razy) Wieczny odpoczynek  racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Dusze święte, dusze czyśćcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu...

Modlitwa X

Jezu mój ukochany, ofiaruję Ci za dusze czyśćcowe rozpacz, jaka ogarnęła Najświętszą Maryję Pannę, kiedy patrzyła na Twoją Śmierć i niewypowiedziany ból Jej czułego Serca, kiedy wzięła w ramiona Twoje Ciało bez życia zdjęte z krzyża.

(10 razy) Wieczny odpoczynek  racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Dusze święte, dusze czyśćcowe, módlcie się za mnie do Boga, jak i ja modlę się za was, by Bóg obdarzył was chwałą Raju.

Psalm 130

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej, niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu...

Koronka 100 Wieczny odpoczynek

wtorek, 15 maja 2012, neobeata

Polecane wpisy

  • Koronka za dusze zmarłych

    W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na krzyżyku: Na początki i na zakończenie: Psalm 130 – De profundis. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Pan

  • Koronka za zmarłych

    Pan Jezus w 360r. objawił błogosławionej Taidzie:”Kto by przez jakiś czas odmawiał 100 razy: Wieczne odpoczywanie…, otrzyma to, o co będzie prosił&#

  • Koronka za dusze wiernych zmarłych

    W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I. Przybądźcie Święci Pańscy, pośpieszcie Aniołowie Niebiescy, ku przyjęciu dusz wiernych zmarłych, a wynieście je

Koronka jest rodzajem ustnej modlitwy prywatnej lub wspólnotowej, polegającym na powtarzaniu prostych modlitw (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wierzę w Boga), krótkich wezwań. Równocześnie w palcach przesuwany jest sznurek z paciorkami. Często jest to tradycyjna koronka czyli Różaniec maryjny używany do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. Są także inne konstrukcje, zależnie od liczby wezwań i tajemnic rozważanych. Praktyka odmawiania koronki wywodzi się ze zwyczajów zakonnych: Bracia nie znając łaciny w miejsce Brewiarza odmawiali określoną liczbę zwykłych, prostych modlitw. Koronki są związane z uczczeniem Osób Boskich, tajemnic życia Chrystusa, Maryi, Aniołów lub Świętych patronów. Szerzą m.in. kult Najświętszego Serca Jezusa, Miłosierdzia Bożego, pogłębiają prawdy wiary – o Trójcy Świętej lub Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Przez wieki miały służyć pogłębianiu religijności także ludzi świeckich. W tygodniowym porządku nabożeństw zalecano odmawiać następujące koronki: Niedziela – do Trójcy Przenajświętszej, Poniedziałek – do Boskiej Opatrzności, Wtorek – do Aniołów, Środa – do Św. Józefa, Czwartek – do Najświętszego Sakramentu, Piątek – do Pięciu Ran Chrystusa lub do Męki Pańskiej, Sobota – do Maryi.