Blog > Komentarze do wpisu

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najświętsze Serce Pana Jezusa

1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam i w Tobie pokładam nadzieję.

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę...

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam i w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Najświętsze Serce Jezusa, ufam i w Tobie pokładam nadzieję.

O Najświętsze Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.

***

N.B. Ta Koronka była codziennie odmawiana przez św. Ojca Pio, za tych wszystkich, którzy polecali się jego modlitwom. Wierni proszeni są o codzienne odmawianie Koronki, aby połączyć się duchowo z modlitwą św. Ojca Pio.

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

środa, 16 maja 2012, neobeata

Koronka jest rodzajem ustnej modlitwy prywatnej lub wspólnotowej, polegającym na powtarzaniu prostych modlitw (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wierzę w Boga), krótkich wezwań. Równocześnie w palcach przesuwany jest sznurek z paciorkami. Często jest to tradycyjna koronka czyli Różaniec maryjny używany do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. Są także inne konstrukcje, zależnie od liczby wezwań i tajemnic rozważanych. Praktyka odmawiania koronki wywodzi się ze zwyczajów zakonnych: Bracia nie znając łaciny w miejsce Brewiarza odmawiali określoną liczbę zwykłych, prostych modlitw. Koronki są związane z uczczeniem Osób Boskich, tajemnic życia Chrystusa, Maryi, Aniołów lub Świętych patronów. Szerzą m.in. kult Najświętszego Serca Jezusa, Miłosierdzia Bożego, pogłębiają prawdy wiary – o Trójcy Świętej lub Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Przez wieki miały służyć pogłębianiu religijności także ludzi świeckich. W tygodniowym porządku nabożeństw zalecano odmawiać następujące koronki: Niedziela – do Trójcy Przenajświętszej, Poniedziałek – do Boskiej Opatrzności, Wtorek – do Aniołów, Środa – do Św. Józefa, Czwartek – do Najświętszego Sakramentu, Piątek – do Pięciu Ran Chrystusa lub do Męki Pańskiej, Sobota – do Maryi.